Προκηρυξεις Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Προκηρύξεις διοργανώσεων της ΕΣΣΝΑ.

Αθήνα, 03.03.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 77/07.03.2018 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ ΑΤΤΙΚΗΣ…
Αθήνα, 03.03.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 76/07.03.2018 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΑΤΤΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 47/01.01.2018 OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 46/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B΄ ΤΟΠΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 45/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 44/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 43/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B΄ ΕΘΝΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 42/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο. Α’…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 41/01.01.2018 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ…
Αθήνα, 22.10.2017 Αριθμ. πρωτ.: Α 38 / 22.10.2017 ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ…
Αθήνα, 21.09.2017 Αριθμ. πρωτ.: Α 36 / 21.09.2017 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ…
Αθήνα, 21.09.2017 Αριθμ. πρωτ.: Α 35/21.09.2017 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (-16…

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων