ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019

Γράφτηκε από την  Νοε 06, 2018

                                                                                                                           Αθήνα, 05.11.2018

                                                                                           Αριθμ. πρωτ.: Α 90/06.11.2018 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνδιοργανώσεως των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 και η υποβολή δηλώσεως συμμετοχής σε αυτό, ισοδυναμεί με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 καθώς και τυχόν συμπληρωματικών προκηρύξεων.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το 18o Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019, το οποίο αποτελεί Προκριματική Φάση του 18ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Μαθητών – Μαθητριών 2019 της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ –  www.chessfed.gr). Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διοργανώνει το 18o Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019, η δομή του οποίου είναι αυτή, η οποία εκτίθεται πιο κάτω, κατά περίπτωση μαζί με σκακιστικά σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2019

Αναφορικώς με τα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 ισχύουν τα πιο κάτω:

2.1. Ημερομηνία διεξαγωγής:

26-27/12/2018.

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του προγράμματος των  Πρωταθλημάτων.

2.2. Χώρος διεξαγωγής:

Θα οριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη.

2.3. Δικαίωμα συμμετοχής:

Έχουν όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια δημόσια και ιδιωτικά που υπάγονται διοικητικώς στο νομό Αττικής το μέγιστον με δύο (2) ομάδες.

 

2.4. Δηλώσεις συμμετοχής:

Τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια & Λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, του Νομού Αττικής πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας υποχρεωτικώς όλα ανεξαιρέτως τα πεδία της φόρμας δηλώσεως συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. το βραδύτερο δέκα (10) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής των Ομαδικών Πρωταθλημάτων επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής τους. Κατόπιν τούτου, η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. γνωστοποιεί στον συνδιοργανωτή των Ομαδικών Πρωταθλημάτων τον τελικό κατάλογο των συμμετοχών, στον οποίο κάθε προσθήκη είναι απαράδεκτη.

Με τη δήλωση της συμμετοχής τους στα Ομαδικά Πρωταθλήματα οι ομάδες των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων & Λυκείων δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής πρέπει να δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους, η οποία αποτελείται, το μέγιστον, από έξι (6) παίκτες/ παίκτριες με τη σειρά που αυτοί/ αυτές αγωνίζονται στις τρεις (3) πρώτες σκακιέρες και ισχύει για όλο το Ομαδικό Πρωτάθλημα. Η ως άνω δήλωση της βασικής συνθέσεως των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων & Λυκείων δημόσιων και ιδιωτικών του Νομού Αττικής πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη βεβαίωση του Διευθυντή/ της Διευθυντρίας τους ότι οι ως άνω παίκτες/ παίκτριες είναι μαθητές/ μαθήτριες αυτών των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων & λυκείων δημόσιων και ιδιωτικών του Νομού Αττικής.

2.5. Παράβολο συμμετοχής:

Όλες ανεξαιρέτως οι συμμετέχουσες ομάδες στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 προκαταβάλουν παράβολο συμμετοχής ποσού δέκα (30,00€) ανά ομάδα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανακοινωθεί με την συμπληρωματική προκήρυξη. Το συνολικό ποσό των παράβολων συμμετοχής στα Ομαδικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 δίδεται για δαπάνες της διεξαγωγής των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 .

2.6. Αρχική κατάταξη:

Η αρχική κατάταξη των συμμετεχουσών στα Ομαδικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 ομάδων γίνεται:

- Όμιλος Δημοτικών : τυχαίως (random).

- Όμιλοι Γυμνασίων και Λυκείων: Μ.Ο. Έλο ΕΣΟ α’ εξαμήνου 2018 των τεσσάρων μεγαλύτερων ΕΛΟ της ομάδας.

2.7. Σύνθεση ομάδων:

Η σύνθεση των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων & Λυκείων δημόσιων και ιδιωτικών είναι τετραμελής (4μελής) ανεξαρτήτως τάξεως με υποχρεωτική τη συμμετοχή παίκτριας στην τέταρτη (4η) σκακιέρα.

Αρχηγός των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων & Λυκείων δημόσιων και ιδιωτικών δύναται να είναι μόνον παίκτης/ παίκτριά τους και, αυστηρώς, ουδόλως εκπαιδευτικός, προπονητής ή γονέας.

2.8. Σύστημα αγώνων:

I) Για τα Δημοτικά: Ελβετικό επτά (7) ή εννέα (9) γύρων ανάλογα με το πλήθος των ομάδων.

II) Για τα Γυμνάσια & τα Λύκεια: Ελβετικό πέντε (5) ή επτά (7) γύρων ανάλογα με το πλήθος των ομάδων.

Oι συμμετέχουσες ομάδες στα Ομαδικά Πρωταθλήματα αγωνίζονται σε έναν (1) όμιλο.

2.9. Έναρξη επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων:

Η έναρξη των επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων πραγματοποιείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προηγούμενου γύρου και την ανακοίνωση της κληρώσεως του επόμενου γύρου από τους διαιτητές. Οι αγωνιζόμενοι/ αγωνιζόμενες πρέπει να μη απομακρύνονται από το χώρο των αγώνων και να ανταποκρίνονται άμεσα στις σχετικές ανακοινώσεις. Παίκτης/ παίκτρια που δεν έχει προσέλθει στη σκακιέρα του δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου χάνει την παρτίδα αυτού του γύρου άνευ αγώνος.

2.10. Χρόνος σκέψεως:

Ο χρόνος σκέψεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ παίκτρια. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους και όλες τις παρτίδες, χρησιμοποιούνται στις παρτίδες, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει μετά από είκοσι (20) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος σκέψεως είναι πέντε (5) λεπτά της ώρας για την ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε παίκτη/ παίκτρια.

2.11. Κανόνες:

Εφαρμόζονται οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (Rapid) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως ισχύουν. Σημειώνεται ότι ειδικώς για την αντικανονική κίνηση ο μηδενισμός του παίκτη/ της παίκτριας λαμβάνει χώρα, αφού έχει ολοκληρώσει και δεύτερη (2η) αντικανονική κίνηση.

Νίκη άνευ αγώνος πιστώνεται με σκορ τέσσερα – μηδέν (4 – 0) ή μηδέν – τέσσερα (0 – 4), αντιστοίχως, και με πόντο για καθεμιά από τις σκακιέρες της νικήτριας ομάδας. Το bye πιστώνεται με δύο (2) βαθμούς και δύο και 0,5 (2,5) πόντους [από ένας (1) βαθμός στην πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) σκακιέρα και μισός (0,5) βαθμός στην τρίτη (3η) σκακιέρα]. Ομάδα, η οποία ηττήθηκε άνευ αγώνος, αποβάλλεται από το  Ομαδικό Πρωτάθλημα.

Για κάθε κενή σκακιέρα αφαιρείται μισός (0,5) πόντος.

2.12. Κριτήρια Άρσεως Τυχόν Ισοβαθμιών:

Ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:

α) Το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων ομάδων, αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους: Το σύνολο των βαθμών και, στην περίπτωση του ίδιου συνόλου βαθμών, το σύνολο των πόντων κάθε ομάδας σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους, και, στην περίπτωση του ίδιου συνόλου πόντων, διαδοχικώς, το σύνολο των πόντων ανά σκακιέρα των ισόβαθμων ομάδων σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους,

β) το σύνολο των πόντων κάθε ομάδας σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους

γ), διαδοχικώς, το σύνολο των πόντων ανά σκακιέρα των ισόβαθμων ομάδων σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρου και

δ) κλήρωση.

2.13. Βραβεύσεις:

Βάσει της τελικής κατατάξεως κάθε ομίλου και μετά από την άρση τυχόν ισοβαθμιών, βραβεύονται με κύπελλα η πρώτη (1η), η δεύτερη (2η) και η τρίτη (3η) των ομάδων κάθε Ομαδικού Πρωταθλήματος και με χρυσά, αργυρά και χάλκινα, αντιστοίχως, μετάλλια όλοι ανεξαιρέτως οι παίκτες/ όλες ανεξαιρέτως οι παίκτριες της βασικής συνθέσεώς τους.

2.14. Προκρίσεις στα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών 2019:

Θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική προκήρυξη μετά από την έκδοση της σχετικής προκηρύξεως από την ΕΣΟ και θα είναι ανάλογες των συμμετοχών ανά κατηγορία.

3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

3.1. Ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι υπεύθυνοι κληρώσεων και οι διαιτητές των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 θα οριστούν από την ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

3.2. Οι ενστάσεις στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 εκδικάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων της ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε ενστάσεως είναι η καταβολή στο Διευθυντή Αγώνων παράβολου ενστάσεως ύψους πενήντα (50) ευρώ, το οποίο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή, έστω και μερικώς, άλλως καταπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Γίνεται ρητή μνεία ότι ένσταση, η οποία αφορά την κλήρωση είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι για τις κληρώσεις χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα από τη FIDE λογισμικά κληρώσεων.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

4.1. Ασφάλεια χώρων διεξαγωγής:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων ο χώρος της διεξαγωγής των αυτών είναι αφηρημένα και συγκεκριμένα ασφαλής, σύμφωνα με το Νόμο και με την κοινή πείρα. Γίνεται ρητή μνεία και εφιστάται σαφώς η προσοχή των ενδιαφερόμενων συνδιοργανωτών των Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 στο περί αδείας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και αδείας τελέσεως αγώνων νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 56Α Ν. 2725/ 1999  κλπ), όπως ισχύει σήμερα, και στην προς αυτό υποχρέωση συμμορφώσεως. Οι παίκτες/ παίκτριες αγωνίζονται απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο αγώνων, είτε σε σχολικές αίθουσες είτε σε ενιαίο χώρο. Συνοδοί αθλητών, οι οποίοι έχουν απέναντι στους συμμετέχοντες/ στις συμμετέχουσες, στο προσωπικό και στους επισήμους των Πρωταθλημάτων συμπεριφορά αντίθετη προς το Νόμο και το αθλητικό ιδεώδες, και οι παίκτες/ οι παίκτριες που αυτοί συνοδεύουν αποβάλλονται από το χώρο της διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων αμέσως, κατόπιν σχετικής υποχρεωτικής αποφάσεως του Διευθυντή Αγώνων των Πρωταθλημάτων, ο οποίος υποχρεούται, επίσης, να κάνει σχετική σαφή, ειδική και εμπεριστατωμένη μνεία στην έκθεσή του.

4.2. Υγειονομική κάλυψη – πρώτες βοήθειες:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) ιατροί ή διασωστική ομάδα στο χώρο της διεξαγωγής των Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

 4.3. Κυλικείο:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων λειτουργεί στο χώρο της διεξαγωγής των αγώνων κυλικείο.

4.4. Χώροι αναμονής συνοδών:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων υπάρχει κατάλληλος χώρος αναμονής για τους συνοδούς των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών των Πρωταθλημάτων. Σε αυτόν το χώρο δύνανται να πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις με τη συναίνεση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων.

4.5. Χώροι σταθμεύσεως οχημάτων:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων επισημαίνεται κατάλληλος χώρος σταθμεύσεως οχημάτων.

4.6. Προβολή χορηγών Ε.Σ.Σ.Ν.Α.:

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της κατάλληλης προβολής των χορηγών της στους χώρους της διεξαγωγής των Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

4.7. Ζωντανή Αναμετάδοση – Φωτογραφική Κάλυψη – Βιντεοσκόπηση:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων δύναται να υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση, φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

Για κάθε θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται από την παρούσα Γενική Προκήρυξη των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 ή από τους κανονισμούς της ΕΣΟ και της FIDE, καθώς και για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίζουν είναι ο Διευθυντής Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα.

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ                                                                      ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΨΩΜΑ              

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοέμβριος 2018 23:27

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων