ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019

Γράφτηκε από την  Νοε 06, 2018

                                                                                                                                              

                                                                                                                                           

                                      Αθήνα, 05.11.2018

                                                                             Αριθμ. πρωτ.: Α 91/06.11.2018 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνδιοργανώσεως των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 και η υποβολή δηλώσεως συμμετοχής σε αυτό, ισοδυναμεί με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 καθώς και τυχόν συμπληρωματικών προκηρύξεων.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το 31ο Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019, το οποίο αποτελεί προκριματική φάση του 31ουΠανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών – Μαθητριών 2019 της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ – www.chessfed.gr). Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διοργανώνει το 31ο Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019, η δομή του οποίου είναι αυτή, η οποία εκτίθεται πιο κάτω, κατά περίπτωση μαζί με σκακιστικά σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. ΤΕΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2019

Αναφορικώς με τα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 ισχύουν τα πιο κάτω:

2.1. Ημερομηνία διεξαγωγής:

27-30/12/2018.

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του προγράμματος των  Πρωταθλημάτων.

2.2. Χώρος διεξαγωγής:

Θα οριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη.

2.3. Δικαίωμα συμμετοχής:

α) Οι Μαθητές /τριες που φοιτούν σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Δημοτικό σχολείο του Ν. Αττικής,

β) Οι Μαθητές /τριες που φοιτούν σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γυμνάσιο του Ν. Αττικής,

και γ) Οι Μαθητές /τριες που φοιτούν σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Λύκειο του Ν. Αττικής,

2.4. Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν λήξει δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων και είναι έγκυρες μόνο με την κατάθεση του παράβολου σε τραπεζικό λογαριασμό. Τυχόν διαφωνίες ως προς το έγκυρο και το έγκαιρο των δηλώσεων συμμετοχής στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα επιλύονται αμετακλήτως από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. το βραδύτερο επτά (7) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων.

2.5. Παράβολο συμμετοχής:

Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες/όλες ανεξαιρέτως οι συμμετέχουσες στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 προκαταβάλουν παράβολο συμμετοχής ποσού δέκα (10.00€) σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανακοινωθεί με την συμπληρωματική προκήρυξη. Το συνολικό ποσό των παράβολων συμμετοχής στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 δίδεται για δαπάνες της διεξαγωγής των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 και δεν επιστρέφεται.

2.6. Αρχική κατάταξη:

α) βάσει του εθνικού βαθμού αξιολογήσεως (ΕΛΟ) του α΄ εξαμήνου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) και β) οι στερούμενοι και οι στερούμενες εθνικού βαθμού αξιολογήσεως (ΕΛΟ) κατά αλφαβητική σειρά, πλην των ομίλων του Νηπιαγωγείου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, στους οποίους η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών γίνεται κατά αλφαβητική σειρά.

2.7. Σύστημα αγώνων:

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στα Ατομικά Πρωταθλήματα αγωνίζονται σε έναν (1) μικτό όμιλο ανά τάξη (Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεις του Γυμνασίου), ενιαίος όμιλος Λυκείου σε έντεκα (11) ομίλους συνολικά, με ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων,  εννέα (9), έντεκα (11), ή δεκατριών (13) γύρων.

Σε περίπτωση υπάρξεως:

α) Δύο (2) συμμετοχές, πουλ τεσσάρων γύρων.

β) Τρεις (3) ή Τέσσερεις (4) συμμετοχές, πουλ διπλών συναντήσεων.

γ) από πέντε (5) έως οκτώ (8) συμμετοχών σε έναν όμιλο, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αγωνίζονται με απλό σύστημα πουλ.

2.8. Έναρξη επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων:

Η έναρξη των επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων πραγματοποιείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προηγούμενου γύρου ανά τάξη και την ανακοίνωση της κληρώσεως του επόμενου γύρου από τους διαιτητές. Οι αγωνιζόμενοι/ αγωνιζόμενες πρέπει να μη απομακρύνονται από το χώρο των αγώνων και να ανταποκρίνονται άμεσα στις σχετικές ανακοινώσεις. Παίκτης/ παίκτρια που δεν έχει προσέλθει στη σκακιέρα του δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου χάνει την παρτίδα αυτού του γύρου άνευ αγώνος.

2.9. Χρόνος σκέψεως:

Ο χρόνος σκέψεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ παίκτρια. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους και όλες τις παρτίδες, χρησιμοποιούνται στις παρτίδες, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει μετά από είκοσι (20) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος σκέψεως είναι πέντε (5) λεπτά της ώρας για την ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε παίκτη/ παίκτρια.

2.10. Κανόνες:

Εφαρμόζονται οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (Rapid) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως ισχύουν. Σημειώνεται ότι ειδικώς για την αντικανονική κίνηση ο μηδενισμός του παίκτη/ της παίκτριας λαμβάνει χώρα, αφού έχει ολοκληρώσει και δεύτερη (2η) αντικανονική κίνηση.

2.11. Κριτήρια Άρσεως Τυχόν Ισοβαθμιών:

2.11.1. Για το ελβετικό σύστημα ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:

α) Το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων, αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους,

β) το κριτήριο Μπούχολτς cut 1

γ) το κριτήριο Μπούχολτς cut 2.

δ) Σόννεμπορν – Μπέργκερ

ε) Αν υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία, προκρίνονται όλοι.

2.11.2. Για το απλό σύστημα πουλ ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:

α) ο αριθμός νικών (προηγείται ο παίκτης/ η παίκτρια με τις περισσότερες νίκες)

β)  Το σύστημα Σόννεμπορν – Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων αναλόγως του αποτελέσματος),

και γ) το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων.

2.11.3. Για τον υπολογισμό των κριτηρίων Μπούχολτς και Μπέργκερ εφαρμόζεται ο “virtual opponent”.

2.11.4. Αν μετά από την εφαρμογή των ως άνω κριτηρίων άρσεως τυχόν ισοβαθμιών διατηρείται η ισοβαθμία κάποιων παικτών/ παικτριών σε θέση βραβεύσεως ή προκρίσεως, τότε, εντός τριάντα (30) λεπτών της ώρας μετά από την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου, διεξάγονται αγώνες μπαράζ μεταξύ των ισοβάθμων κατά τα ως άνω [σύστημα αγώνων, έναρξη επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων, αρχική κατάταξη και κριτήρια άρσεως τυχόν ισοβαθμιών] με χρόνο σκέψεως τρία (3) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ παίκτρια και επαύξηση δύο (2) δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε παίκτη/ παίκτρια, σύμφωνα με τους κανόνες του Πολύ Γρήγορου Σκακιού (Blitz) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως ισχύουν. Σε περίπτωση υπάρξεως από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ισοβάθμων, αυτοί/ αυτές αγωνίζονται με σύστημα πουλ διπλών συναντήσεων. Αν και μετά από τους ως άνω αγώνες μπαράζ συνεχίζουν να υπάρχουν ισόβαθμοι, η τελική κατάταξή τους διαμορφώνεται κατόπιν δημόσιας κληρώσεως.

2.12. Βραβεύσεις:

Βάσει της τελικής κατατάξεως κάθε ομίλου και μετά από την άρση τυχόν ισοβαθμιών, βραβεύονται με κύπελλο ο πρώτος (1ος)/ η πρώτη (1η), ο δεύτερος (2ος)/ η δεύτερη (2η) ο τρίτος (3ος)/ η τρίτη (3η), με κύπελλο το πρώτο (1ο) κορίτσι, το δεύτερο (2ο) κορίτσι τρίτο (3ο) κορίτσι, μετάλλιο ο/η τέταρτος/τέταρτη (4ος/4η) ο/η πέμπτος/πέμπτη (5ος/5η) και ο έκτος/έκτη (6ος/6η) και με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος (1ος)/ η πρώτη (1η) που δεν έχει την ιδιότητα του αθλούμενου μέλους της ΕΣΟ έως την ημερομηνία της διεξαγωγής των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων.

2.13. Προκρίσεις στα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών 2019:

Θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική προκήρυξη μετά από την έκδοση της σχετικής προκηρύξεως από την ΕΣΟ και θα είναι ανάλογες των συμμετοχών ανά κατηγορία.

3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

3.1. Ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι υπεύθυνοι κληρώσεων και οι διαιτητές των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 θα οριστούν από την ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

3.2. Οι ενστάσεις στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 εκδικάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων της ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε ενστάσεως είναι η καταβολή στο Διευθυντή Αγώνων παράβολου ενστάσεως ύψους πενήντα (50) ευρώ, το οποίο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή, έστω και μερικώς, άλλως καταπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Γίνεται ρητή μνεία ότι ένσταση, η οποία αφορά την κλήρωση είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι για τις κληρώσεις χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα από τη FIDE λογισμικά κληρώσεων.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

4.1. Ασφάλεια χώρων διεξαγωγής:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων ο χώρος της διεξαγωγής των αυτών είναι αφηρημένα και συγκεκριμένα ασφαλής, σύμφωνα με το Νόμο και με την κοινή πείρα. Γίνεται ρητή μνεία και εφιστάται σαφώς η προσοχή των ενδιαφερόμενων συνδιοργανωτών των Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 στο περί αδείας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και αδείας τελέσεως αγώνων νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 56Α Ν. 2725/ 1999  κλπ), όπως ισχύει σήμερα, και στην προς αυτό υποχρέωση συμμορφώσεως. Οι παίκτες/ παίκτριες αγωνίζονται απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο αγώνων, είτε σε σχολικές αίθουσες είτε σε ενιαίο χώρο. Συνοδοί αθλητών, οι οποίοι έχουν απέναντι στους συμμετέχοντες/ στις συμμετέχουσες, στο προσωπικό και στους επισήμους των Πρωταθλημάτων συμπεριφορά αντίθετη προς το Νόμο και το αθλητικό ιδεώδες, και οι παίκτες/ οι παίκτριες που αυτοί συνοδεύουν αποβάλλονται από το χώρο της διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων αμέσως, κατόπιν σχετικής υποχρεωτικής αποφάσεως του Διευθυντή Αγώνων των Πρωταθλημάτων, ο οποίος υποχρεούται, επίσης, να κάνει σχετική σαφή, ειδική και εμπεριστατωμένη μνεία στην έκθεσή του.

4.2. Υγειονομική κάλυψη – πρώτες βοήθειες:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων υπάρχουν τουλάχιστω δύο (2) ιατροί ή διασωστική ομάδα στο χώρο της διεξαγωγής των Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

 4.3. Κυλικείο:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων λειτουργεί στο χώρο της διεξαγωγής των αγώνων κυλικείο.

4.4. Χώροι αναμονής συνοδών:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων υπάρχει κατάλληλος χώρος αναμονής για τους συνοδούς των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών των Πρωταθλημάτων. Σε αυτόν το χώρο δύνανται να πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις με τη συναίνεση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων.

4.5. Χώροι σταθμεύσεως οχημάτων:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων επισημαίνεται κατάλληλος χώρος σταθμεύσεως οχημάτων.

4.6. Προβολή χορηγών Ε.Σ.Σ.Ν.Α.:

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της κατάλληλης προβολής των χορηγών της στους χώρους της διεξαγωγής των Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

4.7. Ζωντανή Αναμετάδοση – Φωτογραφική Κάλυψη – Βιντεοσκόπηση:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή των Πρωταθλημάτων δύναται να υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση, φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

Για κάθε θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται από την παρούσα Γενική Προκήρυξη των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019 ή από τους κανονισμούς της ΕΣΟ και της FIDE, καθώς και για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίζουν είναι ο Διευθυντής Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα.

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ                                                                               ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΨΩΜΑ                        

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοέμβριος 2018 23:25

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων