ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2018

Γράφτηκε από την  Φεβ 06, 2018

Αθήνα, 03.02.2018

                           Αριθμ. πρωτ.:  Α 54/06.02.2018   

                                                                 

26ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2018

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ -  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Ο Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού προκηρύσσει το 26ο Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα του Δήμου Κορυδαλλού 2018. Διοργανωτές είναι ο Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού και ο Σκακιστικός Όμιλος Κορυδαλλού.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Διευθυντής Αγώνων: κ. Μιχάλης Λώνας, Πρόεδρος  Ο. Α Π.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Επικεφαλής Διαιτητής: κ. Δημήτρης Κεφάλας, Ομοσπονδιακός Διαιτητής.

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 5ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού, (Σολωμού 2 – 4).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, ώρα έναρξης αγώνων 10.00 π.μ.

Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στο χώρο αγώνων και να έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι τις 09.30. Οι μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή μετά τις 9.30 θα αγωνιστούν στον  2ο γύρο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αγωνίζονται ανά τάξη (Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεις του Γυμνασίου και ενιαίος όμιλος Λυκείων), σε έντεκα (11) ομίλους συνολικά, με ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων.

Σε περίπτωση υπάρξεως:

α) Μίας (1) συμμετοχής ο μαθητής/ μαθήτρια παραπέμπεται στο αντίστοιχο περιφερειακό πρωτάθλημα.

β) Δύο (2) συμμετοχές, πουλ τεσσάρων γύρων.

γ) Τρεις (3) ή Τέσσερεις (4) συμμετοχές, πουλ διπλών συναντήσεων.

δ) από πέντε (5) έως επτά (7) συμμετοχών σε έναν όμιλο, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αγωνίζονται με απλό σύστημα πουλ.

Η αρχική κατάταξη γίνεται α) στους ομίλους του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου κατά αλφαβητική σειρά και β) στους ομίλους του Γυμνασίου και του Λυκείου βα) βάσει του τρέχοντος εθνικού βαθμού αξιολογήσεως (ΕΛΟ) και ββ) για τους στερούμενους και τις στερούμενες εθνικού βαθμού αξιολογήσεως (ΕΛΟ) κατά αλφαβητική σειρά.

Παίκτης/ παίκτρια που δεν έχει προσέλθει στη σκακιέρα του δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου χάνει την παρτίδα αυτού του γύρου άνευ αγώνος και αποβάλλεται από το Προκριματικό Ατομικό Πρωτάθλημα.

Ο χρόνος σκέψεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ παίκτρια. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους και όλες τις παρτίδες, χρησιμοποιούνται στις παρτίδες, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει μετά από είκοσι (20) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος σκέψεως είναι πέντε (5) λεπτά της ώρας για την ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε παίκτη/ παίκτρια.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνάσιων και Λυκείων του  Δήμου Κορυδαλλού, Δημόσιων και Ιδιωτικών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας υποχρεωτικώς όλα ανεξαιρέτως τα πεδία της φόρμας δηλώσεως συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis) το βραδύτερο τρεις (3) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής, επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής τους σε αυτό το Προκριματικό Ατομικό Πρωτάθλημα. Κατόπιν τούτου, η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. γνωστοποιεί στο συνδιοργανωτή αυτού του Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος τον τελικό κατάλογο των συμμετοχών, στον οποίο κάθε προσθήκη είναι απαράδεκτη.

 

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

Από Δημοτικά Ατομικά Πρωταθλήματα στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα:

Προκρίνεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ανά τάξη των συμμετοχών κάθε Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε όμιλο μέχρι δεκαπέντε (15) μαθητών/ μαθητριών, οι γύροι μπορούν να είναι πέντε (5) με ποσοστό προκρίσεων δώδεκα τοις εκατό (12%). Σε περίπτωση συμμετοχής σε όμιλο μέχρι είκοσι πέντε (25) μαθητών/ μαθητριών, οι γύροι μπορούν να είναι έξι (6) με ποσοστό προκρίσεων δεκαέξι τοις εκατό (16%). Οι διαθέσιμες προκρίσεις κατανέμονται ανά τάξη του εν λόγω Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος, κατ’ ακέραιο μέρος. Τυχόν υπόλοιπα κατανέμονται με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω για ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 0,5 και με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω ποσοστό μικρότερο από 0,5. Σε περίπτωση πουλ πρωταθλήματος, υπάρχει 1 πρόκριση. Σε ομίλους με τυχόν τέσσερις (4) και πλέον προκρινομένους/προκρινόμενες, προκρίνονται υποχρεωτικώς παίκτριες σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%), κατ’ ακέραιο μέρος απαλειφομένων των δεκαδικών ψηφίων, εφόσον η επιλέξιμη ως προκρινόμενη παίκτρια έχει συγκεντρώσει, τουλάχιστον, το πενήντα τοις εκατό (50%) της μέγιστης βαθμολογίας.

Διευκρινίζεται ρητά ότι το συνολικό πλήθος των συμμετοχών κάθε Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος υπολογίζεται με βάση τους μαθητές τις μαθήτριες που έχουν αγωνισθεί τουλάχιστον στους μισούς, άλλως τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των διεξαχθέντων γύρων. Δεν γίνονται συνενώσεις τάξεων, με ακύρωση της τάξης (ομίλου) από το πρωτάθλημα, αν γίνει.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ

Εφαρμόζονται οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (Rapid) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως ισχύουν. Σύμφωνα με την από 21.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΣΟ, ειδικώς για την αντικανονική κίνηση, όμως ο μηδενισμός του παίκτη/ της παίκτριας λαμβάνει χώρα, αφού έχει ολοκληρώσει και δεύτερη (2η) αντικανονική κίνηση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΕΩΣ ΤΥΧΟΝ ΙΣΟΒΑΘΜΙΩΝ

Για το ελβετικό σύστημα ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια: α) Το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων, αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους, β) το κριτήριο Μπούχολτς cut 1 γ) το κριτήριο Μπούχολτς cut 2, δ) Σόννεμπορν – Μπέργκερ, ε) Αν υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία, προκρίνονται όλοι.

Για το απλό σύστημα πουλ ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια: α) Το σύστημα Σόννεμπορν – Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων αναλόγως του αποτελέσματος), β) ο αριθμός νικών (προηγείται ο παίκτης/ η παίκτρια με τις περισσότερες νίκες), γ) το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων, δ) Αν υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία, προκρίνονται όλοι. Για τον υπολογισμό των κριτηρίων Μπούχολτς και Μπέργκερ εφαρμόζεται ο “virtual opponent”.

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ

Η τελετή λήξης και απονομή των επάθλων θα γίνει την ίδια ημέρα στις 15.00, αμέσως μετά το τέλος των αγώνων  στον ίδιο χώρο των αγώνων. Θα βραβευθούν με ΜΕΤΑΛΛΙΑ (χρυσά, αργυρά, χάλκινα) οι 3 πρώτοι και οι 3 πρώτες κάθε ομίλου,  ενώ θα υπάρχει και ομαδική βαθμολογία σχολείων, όπου θα βραβευθούν με ΚΥΠΕΛΛΑ τα 3 πρώτα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια , καθώς επίσης και τo σχολείo (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο)  με τη μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών. Για την ομαδική βαθμολογία των Σχολείων θα μετρήσουν οι βαθμοί των πέντε αγωνιζόμενων από κάθε Σχολείο που συγκέντρωσαν τους περισσότερους βαθμούς.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκακιστικός Όμιλος Κορυδαλλού: 2104954411, Γαλάτεια Παπαμιχαήλ: 6988603926, Αργύρης Παπαγεωργίου: 6988703573, Facebook: Σκακιστικός Όμιλος Κορυδαλλού, Instagram: sokoridallou Twitter: @sokoridallou

Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού: 2104944364 – 365 (εσωτερικό 1), ιστοσελίδα: www.aodk.gr

                                                 

                                                      Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.,

 

                          Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας

 

 

 

                    Χρήστος Γκορίτσας                                                        Βιργινία Ψωμά 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Φεβρουάριος 2018 04:22

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων