ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018 - ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Γράφτηκε από την  Φεβ 20, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 20.02.2018

                                                                                                Αριθμ. πρωτ.: Α 75/20.02.2018 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

 

1. Προκήρυξη Αγώνων:

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) και η Chessnale 2018 προκηρύσσουν το 17o Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών-Μαθητριών  Αττικής 2018, το οποίο αποτελεί προκριματική φάση του 16ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών 2018 της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

 

2. Ημερομηνία διεξαγωγής:

Σάββατο, 10/03/2018.  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 11:00

 

3. Χώρος διεξαγωγής:

THE MALL ATHENS ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΡΟΥΣΙ (3o επίπεδο).

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής:


α) Οι προκριμένες από τα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδες των

Δημοτικών Σχολείων & Γυμνασίων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής,

β) όλα τα Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, της Περιφερείας Αττικής με, το μέγιστον, δύο (2) ομάδες.


 

5. Δηλώσεις συμμετοχής:

 Λύκεια: Δηλώσεις συμμετοχής και συνθέσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis μέχρι την Τετάρτη 07/3/2018 και ώρα 23:59.

 

Δημοτικά & Γυμνάσια: Αυστηρά μόνο οι προκριμένες ομάδες όπως αυτές προέκυψαν από τα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα Αττικής.

Δηλώσεις συνθέσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis μέχρι την Τετάρτη 07/3/2018 και ώρα 23:59.

 

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 

6. Ώρα επιβεβαιώσεως συμμετοχής:

Αυστηρώς από 09:00 έως 10:15.

Όσες ομάδες προσέλθουν μετά τις 10:15 αγωνίζονται από το δεύτερο (2ο) γύρο των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

 

Οι ομάδες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης των συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο σχολείο με το οποίο αγωνίζονται κατά την επιβεβαίωση των δηλώσεων.

 

7. Παράβολο συμμετοχής:

Όλες ανεξαιρέτως οι συμμετέχουσες στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδες

προκαταβάλουν παράβολο συμμετοχής ποσού είκοσι (20,00€). Το συνολικό ποσό των παραβόλων συμμετοχής στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα, αφού αφαιρεθούν από αυτό οι δαπάνες της διεξαγωγής των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων, οι οποίες τυχόν θα καλυφθούν από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α., θα διανεμηθεί απολογιστικώς στα σωματεία – μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., τα οποία θα έχουν συνδιοργανώσει τα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2019, με ανώτατο ποσό διανομής το ποσό των διακοσίων (200,00€) ανά σωματείο – μέλος της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., το οποίο θα έχει συνδιοργανώσει Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα, κατ’ απόλυτη χρονική προτεραιότητα και μέχρις εξαντλήσεώς του.

 

8. Σύστημα αγώνων:

Ελβετικό επτά (7) γύρων σε τρεις (3) ομίλους:

α) Δημοτικών Σχολείων,

β) Γυμνασίων και

γ) Λυκείων.

Στον όμιλο των Λυκείων και στην περίπτωση του μικρού πλήθους των συμμετοχών ο Διευθυντής των Αγώνων των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων δύναται να επιλέξει άλλο, κατάλληλο, σύστημα αγώνων με αιτιολογημένη απόφασή του.

 

9. Αρχική κατάταξη:

Η αρχική κατάταξη των συμμετεχουσών στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής γίνεται τυχαίως (random).

Η αρχική κατάταξη των συμμετεχουσών στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδων των Γυμνασίων και των Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής γίνεται βασει του μεσου ορου των εθνικών βαθμών αξιολογήσεως του Α΄ εξαμήνου του 2018 των παικτών - παικτριών της βασικής συνθέσεώς τους κατά φθίνουσα σειρά.

 

10. Σύνθεση ομάδων:

Η σύνθεση των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της

Περιφερείας Αττικής είναι τετραμελής (4μελής) ανεξαρτήτως τάξεως με υποχρεωτική τη συμμετοχή παικτρίας στην τέταρτη (4η) σκακιέρα.

Αρχηγός των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής δύναται να είναι μόνον παίκτης/ παίκτριά τους και, αυστηρώς, ουδόλως εκπαιδευτικός, προπονητής ή γονέας.

 

11. Χρόνος σκέψεως:

Ο χρόνος σκέψεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ παίκτρια. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους και όλες τις παρτίδες, χρησιμοποιούνται στις παρτίδες, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει μετά από είκοσι (20) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος σκέψεως είναι πέντε (5) λεπτά της ώρας για την ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε παίκτη/ παίκτρια.

 

13. Κανόνες:

Εφαρμόζονται οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (Rapid) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως ισχύουν. Σύμφωνα με την από 21.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΣΟ, ειδικώς για την αντικανονική κίνηση, όμως ο μηδενισμός του παίκτη/ της παίκτριας λαμβάνει χώρα, αφού έχει ολοκληρώσει και δεύτερη (2η) αντικανονική κίνηση.

Νίκη άνευ αγώνος πιστώνεται με σκορ τέσσερα – μηδέν (4 – 0) ή μηδέν – τέσσερα (0 – 4), αντιστοίχως, και με πόντο για καθεμιά από τις σκακιέρες της νικήτριας ομάδας. Το bye πιστώνεται με δύο (2) βαθμούς και δύο και 0,5 (2,5) πόντους [από ένας (1) βαθμός στην πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) σκακιέρα και μισός (0,5) βαθμός στην τρίτη (3η) σκακιέρα]. Ομάδα, η οποία ηττήθηκε άνευ αγώνος, αποβάλλεται από το Ομαδικό Πρωτάθλημα.

Για κάθε κενή σκακιέρα αφαιρείται μισός (0,5) πόντος.

 

14. Κριτήρια άρσεως τυχόν ισοβαθμιών

Ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:

α) Το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων ομάδων, αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους: Το σύνολο των βαθμών και, στην περίπτωση του ίδιου συνόλου βαθμών, το σύνολο των πόντων κάθε ομάδος σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους, και, στην περίπτωση του ίδιου συνόλου πόντων, διαδοχικώς, το σύνολο των πόντων ανά σκακιέρα των ισόβαθμων ομάδων σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους,

β) το σύνολο των πόντων κάθε ομάδος σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους

γ), διαδοχικώς, το σύνολο των πόντων ανά σκακιέρα των ισόβαθμων ομάδων σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους.

 

15. Βραβεύσεις:

Βάσει της τελικής κατατάξεως κάθε ομίλου και μετά από την άρση τυχόν ισοβαθμιών, βραβεύονται με κύπελλα η πρώτη (1η), η δεύτερη (2η) και η τρίτη (3η) των ομάδων κάθε ομίλου και με χρυσά, αργυρά και χάλκινα, αντιστοίχως, μετάλλια όλοι ανεξαιρέτως οι παίκτες/ όλες ανεξαιρέτως οι παίκτριες της βασικής συνθέσεώς τους.

 

16. Προκρίσεις από τα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα στα Πανελλήνια Ομαδικά

Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών 2018: Θα προκριθούν συνολικά, από τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια, 18 ομάδες, ανάλογα με τον αρθμό συμμετοχών από κάθε κατηγορία.

 

17. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

17.1. Ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι υπεύθυνοι κληρώσεων και οι διαιτητές των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2018 θα οριστούν από την ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

17.2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα από την Επιτροπή Ενστάσεων της ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε ενστάσεως είναι η καταβολή στο Διευθυντή Αγώνων κάθε Πρωταθλήματος, το οποίο εντάσσεται στη δομή των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2018, παραβόλου ενστάσεως ύψους πενήντα (50), το οποίο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή, έστω και μερικώς, άλλως καταπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Γίνεται ρητή μνεία ότι ένσταση, η οποία αφορά την κλήρωση είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι για τις κληρώσεις χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα από τη FIDE λογισμικά κληρώσεων.

 

18. Διάφορα

Για κάθε θέμα, το οποίο που δεν προβλέπεται από την παρούσα Γενική Προκήρυξη των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2018 ή από τους

κανονισμούς της ΕΣΟ και της FIDE, καθώς και για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίζουν είναι ο εκάστοτε Διευθυντής Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο εκάστοτε Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα.

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ                              ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΨΩΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 15:16

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων