Επικεφαλής Διαιτητές και Υπεύθυνοι κληρώσεων

Γράφτηκε από την  Μαρ 03, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                                           Θεσ/νίκη, 01.03.2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 14

Πληροφορίες: Βύρων Τσορμπατζόγλου        

ked@kedchess.gr

Τηλ. Επικ: 6974375072

                                                                                                                                 Προς:

                                                                                                                   Τοπικές Ενώσεις - Επιτροπές                  

                                                                                                                                                      Κοινοποίηση:                                                                                                                              

                                                                                                                      Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία

                                                                                                                      Λεωφ. Συγγρού 25, 11743 Αθήνα

                                                                                                                Τηλ: 210-9221465, 9234342, 9220972

                                                                                                                  Fax: 210 9221620 info@chessfed.gr

Θέμα: Επικεφαλής Διαιτητές και Υπεύθυνοι κληρώσεων

           Υπενθυμίζουμε ότι για όλα τα τουρνουά με Διεθνή Αξιολόγηση, ο Επικεφαλής Διαιτητής θα πρέπει να είναι εν ενεργεία Διεθνής ή διαιτητής ΑΚ και ο Υπεύθυνος κληρώσεων θα πρέπει είτε να είναι εν ενεργεία Διεθνής ή διαιτητής ΑΚ είτε να έχει ενεργή νόρμα κληρώσεων. Οι Τ.Ε.Δ. υποχρεούνται να προβαίνουν στους ορισμούς των Διαιτητών, στα τουρνουά των αρμοδιοτήτων τους, ελέγχοντας αυστηρά αν οι διαιτητές πληρούν τα κριτήρια αυτά.

             Οι Τ.Ε.Δ. οφείλουν να ελέγχουν τα τουρνουά που τους κοινοποιούνται αυτόματα μέσω της υποβολής Έκθεσης Διαιτησίας και αν διαπιστωθούν παρατυπίες (λ.χ. να διαιτήτευσαν άλλοι διαιτητές απ’ αυτούς που είχαν οριστεί) ή αν στο τουρνουά δεν είχαν οριστεί διαιτητές από την Τ.Ε.Δ., οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Ε.Σ.Ο. ώστε να μην προχωρά η αξιολόγηση των τουρνουά και να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, ενημερώνοντας την Κ.Ε.Δ., για τυχόν πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων διαιτητών. Σε περίπτωση ελλιπούς ελέγχου, οι Τ.Ε.Δ. μπορούν να ελεγχθούν πειθαρχικά από την Κ.Ε.Δ..

             Ειδικά για την περίοδο έως τις 31/08/2018 και λόγω προβλημάτων που αναφέρθηκαν από διάφορες Τ.Ε.Δ., η Κ.Ε.Δ. στη συνεδρίαση της 27/02/2018 αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τις Τ.Ε.Δ. να μπορούν να επιτρέψουν τη διεξαγωγή τουρνουά χωρίς τη φυσική παρουσία επικεφαλής διαιτητή ή/και υπευθύνου κληρώσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με επίβλεψη και έλεγχο του τουρνουά και των κληρώσεων εξ αποστάσεως, από διαιτητές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, οι οποίοι θα είναι εκ των προτέρων γνωστοί μέσω του ορισμού τους. Η ενεργοποίηση ή όχι της παραπάνω δυνατότητας είναι στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε Τ.Ε.Δ. και μπορεί να εξαρτηθεί είτε από τις ιδιάζουσες γεωγραφικές συνθήκες, είτε από τη φύση των τουρνουά (π.χ. αν έχουν παράβολα συμμετοχής ή όχι).

             Στο διάστημα έως τις 31/08/2018 θα πρέπει οι Τ.Ε.Δ. και οι Ενώσεις (ή Τ.Ε.) να μεριμνήσουν για τη διοργάνωση σεμιναρίων κληρώσεων σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ..

                                                               Για την Κ.Ε.Δ.

                                 Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

                                 Τσορμπατζόγλου Βύρων            Γεροντόπουλος Πρόδρομος

Τ.Ε.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΔ ΕΣΣΝΑ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 6977188797-6940185736

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 6988380001

ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 6943667683

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Πόλη
    ΑΘΗΝΑ
  • Σταθερό Τηλέφωνο
    6977188797
  • Κινητό Τηλέφωνο
    6977188797

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων