6ο ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 3-8/1/2017

Γράφτηκε από τον  Δεκ 19, 2016

ΠΡΟΚHΡYΞΗ

6ο ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

3-8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο  ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ, οδός Βρυούλων 69 και Ικονίου, Νίκαια

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. Ορνιθόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Χωματίδης, Η. Καφώρος,

Δ. Λεμονή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ: Λ. Αγγελάκης

ΣΥΣΤΗΜΑ: Ελβετικό 7 γύρων, σε 2 ομίλους

Α΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ >1700

Β΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ < 1500

ΕΛΟ 1500 – 1699 δικαίωμα επιλογής Α΄ ή Β΄ ομίλου

Οι γεννηθέντες μετά την 1/1/2005 με ΕΛΟ>1400 έχουν δικαίωμα επιλογής Α΄ ή Β΄ ομίλου.

Για την αρχική κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί το διεθνές ΕΛΟ ή άν δεν υπάρχει το Ελληνικό.

Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά για 40 κινήσεις+15 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδα +30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση  

Η καταγραφή  όλων  των  κινήσεων  είναι υποχρεωτική  σε όλη τη διάρκεια  της  παρτίδας.

Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

            Τρίτη               3 Ιανουαρίου   ώρα     18.00   1ος γύρος

            Τετάρτη           4 Ιανουαρίου   ώρα     18.00   2ος γύρος

            Πέμπτη            5 Ιανουαρίου   ώρα     18.00   3ος γύρος

            Παρασκευή    6 Ιανουαρίου  ώρα     10.30   4ος γύρος

            Παρασκευή    6 Ιανουαρίου  ώρα     18.00   5ος γύρος

Σάββατο          7 Ιανουαρίου   ώρα     16.30   6ος γύρος         

            Κυριακή          8 Ιανουαρίου   ώρα     16.30   7ος γύρος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Επίσημοι σκακιστές με δελτίο ΕΣΟ ανεξάρτητα  ΕΛΟ και κατηγορίας.                                                                        

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Δευτέρα 2 Ιανουαρίου. Ανώτατο όριο συμμετοχών 90 άτομα.

Οι μετέχοντες στο τουρνουά πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή με την παρουσία τους  την πρώτη μέρα των αγώνων από 16.45 μέχρι τις 17.15, για την έγκαιρη έναρξη των αγώνων.

Όσοι προσέλθουν μετά τις 17.15΄ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Ενιαίο παράβολο συμμετοχής €18. Επιπλέον μέλη της ίδιας οικογένειας 10.

Εξαιρούνται του παράβολου παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ELO >2200  (γυναίκες>1900)

ΕΠΑΘΛΑ: Ά  Όμιλος: 1ος κύπελλο 2ος-3ος μετάλλια. Επίσης μετάλλια στους 3 πρώτους των κατηγοριών παίδων (-16) και παμπαίδων(-12).

Β΄ Όμιλος 1ος κύπελλο 2ος-3ος μετάλλια. Επίσης μετάλλια στους 3 πρώτους των κατηγοριών παμπαίδων (-12) και παμπαίδων(-10).

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΠΑΘΛΑ: 

Α΄ Όμιλος: 1ος  €250,  2ος  €150, 3ος €80, 4ος €40, 5ος  €20

Β΄ Όμιλος: 1ος-3ος Δωρεάν συμμετοχή στο 15ο Φυσιολατρικό Τουρνουά (Ιούνιος 2017)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα θα δοθούν μετά την εφαρμογή των κριτήριων άρσης της.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα παρακάτω κριτήρια:

1)Αποτέλεσμα τουρνουά των ισόβαθμων 2)Μπούχολτζ cut-1 3)Μπούχολτζ, 4)Σόννεμπορν-Μπέργκερ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μετά από ενημέρωση του επικεφαλής διαιτητή το αργότερο μέχρι τη λήξη του προηγούμενου γύρου. Οι παίκτες που θα ζητήσουν εγγράφως μια εξαίρεση πριν τη λήξη του 1ου γύρου για οποιονδήποτε γύρο (εκτός από τον τελευταίο) θα πάρουν μισό βαθμό.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται το αργότερο 30΄ λεπτά μετά την λήξη του αγώνα με καταβολή παράβολου

€50. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση έστω και μερικής δικαίωσης της  ένστασης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: e-mail: info@fysiolatris.gr,  τηλ.-fax 210-4930470, κιν.6979285543

(ώρες 09:00-13:00 και 18:00-21:00 κ. Ν. Ορνιθόπουλος), αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ελο, σύλλογο

και επιλογή ομίλου.