29η ΕΤΗΣΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 10/6/2018-ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

29η ΕΤΗΣΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 10/6/2018-ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Γράφτηκε από τον  Ιουν 08, 2018