ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΣΣΝΑ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ)

Γράφτηκε από  Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Ιαν 20, 2017

Σήμερα Πέμπτη 19/01/2017 και ώρα 18:45 έγινε συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως αυτή προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 11ης Δεκεμβρίου 2016 για την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής,  επί της οδού Πατησίων 351.

Υπήρξε απαρτία καθώς ήταν και τα τρία (3) μέλη παρόντα, ήτοι η κ. Μ. Λυμπερτού, ο κ. Ν. Κουκίδης και ο κ. Β. Ανδρώνης. Με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε σε σώμα η Ελεγκτική Επιτροπή, ως εξής :

Πρόεδρος : Κουκίδης Νικόλαος

Γραμματέας : Ανδρώνης Βασίλειος

Μέλος : Λυμπερτού Μυρσίνη

Έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο της απελθούσας Ελεγκτικής Επιτροπής, κ. Β. Ανδρώνη, σχετικά με θέματα της προηγούμενης θητείας της επιτροπής.

Αποφασίστηκε η επόμενη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής να γίνει με ευθύνη του προέδρου της, όποτε κριθεί από αυτόν αναγκαίο και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, όπως απορρέουν από τον Αθλητικό Νόμο.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων