ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Γράφτηκε από την  Ιαν 19, 2019

Ανακοινώνεται ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. 10382/18-1-2019 έγγραφο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας εξεδόθη ερμηνευτική οδηγία του Εφόρου Αγώνων της Ε.Σ.Ο., σύμφωνα με την οποία:

"Η αναφορά του άρθρου 6.5 της γενικής προκήρυξης των αγώνων της ΕΣΣΝΑ:

«Δεν αρχίζουν  οι  αγώνες  πριν  ολοκληρωθούν  οι  έλεγχοι  νομιμότητας  συμμετοχής  και  κανονικότητας  της  σύνθεσης  από  τον  Διαιτητή  και  τους  αρχηγούς  των  ομάδων.»

αυτονόητα ερμηνεύεται ότι αφορά στους αγώνες (συναντήσεις ανά σκακιέρα) για τους οποίους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος και όχι στο σύνολο των σκακιέρων. Συμπερασματικά λοιπόν οι αγώνες αρχίζουν κανονικά στις σκακιέρες όπου ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Φυσικά ισχύουν οι λοιπές προϋποθέσεις:

«Για να αρχίσουν να αγωνίζονται όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες μιας ομάδας, πρέπει να είναι τουλάχιστον οι μισοί συν ένας παρόντες. Στην αντίθετη περίπτωση λειτουργούν τα χρονόμετρά τους χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων.»

Στην περίπτωση που κάποιος δεν προσκομίσει τελικά την Κάρτα Υγείας, ο διαιτητής δεν πρέπει να του επιτρέψει να αγωνιστεί και μηδενίζεται η συγκεκριμένη σκακιέρα. 

Αρμόδια για την ερμηνεία της προκήρυξης είναι η διοργανώτρια αρχή η οποία και την εφαρμόζει, κατά συνέπεια η ΕΣΣΝΑ μπορεί να εκδώσει ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου.

Επιπρόσθετα διευκρινίζονται τα εξής:

Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 2.7 και 2.8 του Κανονισμού Ομαδικών Πρωταθλημάτων:

"2.7.  Μηδενίζονται όλες οι σκακιέρες όπου αγωνίστηκε παίκτης χωρίς δικαίωμα συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο. Μηδενίζονται, επίσης, όλες οι σκακιέρες που, παρά την απαγόρευση της παραγράφου 2.4 του παρόντος, έμειναν “ανώνυμες”.

2.8.   Στη γενική κατηγορία σκακιερών (σκακιέρες 1η-4η) μηδενίζονται αυτόματα οι σκακιέρες όπου παίκτης έπαιξε κάτω από παίκτη με χαμηλότερη ιεραρχία σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων 2.2.2.1-2.2.2.4. Επίσης, μηδενίζονται όλες οι σκακιέρες της ίδιας κατηγορίας που βρίσκονται κάτω από σκακιέρες που μηδενίστηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2.7.

η αναφορά «Μηδενίζονται όλες οι σκακιέρες όπου αγωνίστηκε παίκτης χωρίς δικαίωμα συμμετοχής» είναι σαφής. Στην προκειμένη περίπτωση ο διαιτητής δεν θα επιτρέψει να αγωνιστούν οι σκακιστές που δεν έχουν δικαίωμα (όσοι δεν προσκόμισαν ιατρικά θεωρημένο δελτίο ή Κάρτα Υγείας), οπότε δεν τίθεται θέμα μηδενισμού των υπόλοιπων σκακιερών.

 

 

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων