Το ΔΣ της ΕΣΣΝΑ εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της 21-23/12/2012 τον Οικονομικό Απολογισμό για τα έτη 2011 και 2012.

http://www.essnachess.gr/files/oikonapol1112.pdf


Πρόσφατα Νέα